31.5K

录取通知书邮寄通知

2020年7月31日   点击人次:14434   

2020年吉林艺术学院研究生录取通知书已发出,微信关注顺丰速运公众号,使用接件手机号码登录即可查询运单信息。

随通知书寄出《吉林艺术学院硕士学位研究生入学须知》,请仔细阅读并做好入学准备。根据常态化疫情防控需要,各位新生尽量减少不必要外出,尽量不聚餐、不聚会,外出时做好科学防护。原则上不前往国外和国内中高风险地区、不跨省域长途旅行。请各位新生提前注册国家健康码(吉林省内学生注册吉祥码)和国家防疫行程卡。如有特殊情况变更报到时间,我校将在此网站发布通知。

 

 

 

                                                              研究生处  

                                                           2020年7月29日